Konsultuthyrning

 

Att anställa personal för att sköta ekonomifunktion och löneadministration kan ibland bli både dyrt och tidskrävande.
Förutom att betala ut lön till de anställda så tillkommer även fasta kostnader för kontor, utbildning, telefoni, programlicenser m.m.
Genom att outsourca ekonomifunktionerna till mig så betalar ni bara för de tjänster som verkligen används.
På så sätt får ni större kontroll över kostnaderna. Genom att outsourca processerna till oss som har detta som kärnverksamhet får ni lägre kostnader, bättre processer, modernare kunskap och enklare hantering.