Ekonomistyrning

En förutsättning för att personal och ledning skall kunna styra företaget åt rätt håll är att de får tillgång till detaljerade beslutsunderlag.
För att ledningen skall kunna få rätt information, samt styra företaget åt rätt håll så krävs det effektiva processer och rätt system.

Detta kan jag hjälpa till med:

* Implementera rätt system för er ekonomistyrning
* Effektivisera, automatisera och digitalisera er ekonomifunktion för att bespara tid och miljö. Detta möjliggör även att er personal kan komma åt ekonomin på distans samt rapportera in till lönesystemet med hjälp av mobilen.
* Framställa olika analyser och utredningar för att ert företag skall kunna styras åt rätt håll, detta innefattar exempelvis alltifrån nyckeltalsanalyser till lönsamhetsanalyser av olika enheter i företaget.